16 июня в наш храм по милости
Божией была пожертвована икона Божией Матери «Неувядаемый цвет». День
празднования этой иконы церковью установлен 16 апреля. Приглашаем всех
желающих поклониться иконе Царицы нашей Небесной. 
Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Неувядаемый Цвет»,глас 5.
Ра́дуйся, Богоневе́сто, же́зле та́йный,/ Цвет Неувяда́емый процве́тший,/
ра́дуйся, Влады́чице, Е́юже ра́дости наполня́емся // и жизнь
насле́дствуем. 
Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Неувядаемый Цвет»
О, Пре­свя­та́я и Пренепоро́чная Ма́­ти Де́­во, на­де́ж­до хри­сти­а́н и
при­бе́­жи­ще гре́ш­ным! Защити́ всех в несча́стиях к Те­бе́
при­бе­га́ю­щих, услы́­ши стена́ния на́­ша, приклони́ у́хо Твое́ к
моле́нию на́­ше­му. Вла­ды́­чи­це и Ма́­ти Бо́­га на́­ше­го, не пре́­зри
тре́бующия Твоея́ по́­мо­щи и не от­ри́­ни нас гре́ш­ных, вразуми́ и
нау­чи́ нас, не от­сту­пи́ от нас, ра­бо́в Тво­и́х, за ропта́ние на́­ше.
Бу́­ди нам Мать и Покрови́тельница, вруча́ем се­бе́ ми́лостивому
По­кро́­ву Тво­ему́. Приведи́ нас, гре́ш­ных, к ти́хой и безмяте́жной
жи́з­ни, да опла́чем гре­хи́ на́ши. О, Ма́­ти Ма­ри́е, на́­ша преблага́я
и ско́­рая За­сту́п­ни­це, по­кры́й нас Сво­и́м хо­да́­тай­ством,
защити́ от вра­го́в ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых, умягчи́ серд­ца́ злых
лю­де́й, возстаю́щих на нас. О, Ма́­ти Го́с­по­да Творца́ на́­ше­го! Ты
еси́ Ко́рень Де́вст­ва и Неувяда́ющий Цвет чис­то­ты́ и це­ло­му́д­рия,
пошли́ по́­мощь нам не­мощ­ны́м и обурева́емым плот­ски́­ми страсть­ми́ и
блужда́ющим сердца́ми. Про­све­ти́ на́ши ду­ше́в­ныя о́чи, да ви́­дим
пу­ти́ пра́в­ды Бо́­жия. Бла­го­да́­тию Сы́­на Тво­его́ укре­пи́ на́­шу
сла́бую во́лю во ис­пол­не́­ние за́­по­ве­дей, да изба́вимся от вся́­кия
бе­ды́ и на­па́с­ти и оправда́ны бу́дем Тво­и́м пречу́дным
заступле́нием на Стра́шнем Су­де́ Сы́­на Тво­его́, Ему́­же мы воздае́м
сла́­ву, честь и поклоне́ние ны́­не и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в.
Ами́нь.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *